Tietosuojaseloste

Päivitetty 7.5.2020

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste kuvaa, kuinka Minda Group Oy (myöhemmin Minda) rekisterin pitäjänä kerää ja käsittelee verkkosivuiltaan keräämiään tietoja. Rekisterin pitäjänä Minda sitoutuu noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050).

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt tämän tietosuojakäytännön.

1. Rekisterinpitäjä
Minda Group Oy
Y-tunnus: 3375972-6
Petsamontie 48 A 1
99800 Ivalo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
info(at)minda.fi.

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Minda Group Oy:n asiakasrekisteri ja MINDA-profiilikyselyn osallistujarekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien ja MINDA-profiilikyselyyn osallistuneiden henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään ja Mindan verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseen, tavoitteena kohdentaa viestimme niin, että saat juuri itsellesi sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sinun ja meidän välisemme sopimuksen täytäntöönpano. Lähetämme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.

MINDA-profiilikyselyn osalta rekisteriin kerätään kyselyyn osallistuvien henkilöiden tietoja, joita käytetään Mindan asiakasyritysten toimeksiannoissa. Henkilöt luovuttavat tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing), jonka johdosta saatat nähdä mainontaa esimerkiksi Facebookissa sellaisista tuotteista joihin olet aiemmin tutustunut sivuillamme. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Keräämme henkilötietojasi seuraavasti:

1. Kun rekisteröidyt asiakkaaksi Minda-palveluun:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli / vastuualue
Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palveluiden osto- ja peruutustiedot, palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit)
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Mindan verkkosivustoilla ja -palveluissa
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

2. Kun osallistut Mindan asiakkaan MINDA-profiilikyselyyn:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymävuosi, koulutustausta sekä muut tarvittavat henkilötiedot
Kyselyn kysymysten vastaukset
Kyselyn vastausten pohjalta luodut profiilitiedot (esim. pisteet)
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Mindan verkkosivustoilla ja -palveluissa
Tekniset tiedot sekä osallistujan selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Mindaan. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Mindan palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut tarjoamaamme koulutukseen.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Minda sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Mindan ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Joidenkin koulutustemme osalta käytämme ulkoisia koulutuksen palveluntarjoajia tai alustoja koulutusmateriaalien jakamiseen ja keskusteluun. Tällaisessa tapauksessa voimme luovuttaa tarvittavat tietosi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi palveluntarjoajalle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Mindan valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Mindan asiakkaan MINDA-profiilikyselyyn vastaajan tiedot poistetaan järjestelmästä 24 kuukauden kuluttua siitä, kun ne on tallennettu.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Mindan lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojesi poistamista;
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Minda Group Oy
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / vastaanotto
Petsamontie 48 A 1
99800 Ivalo

info(at)minda.fi.

Minda Group Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

To top