MINDA Sales -testi

MINDA Sales -testi on testi, joka on kehitetty tunnistamaan myyntiin vaikuttavia persoonallisuudenpiirteitä. Testin pohjalla on pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt MINDA-menetelmä, joka pohjautuu vahvasti laajasti tunnettuun ja testattuun Big Five-persoonallisuusteoriaan. MINDA Sales -testin tekemisestä on hyötynyt jo useampi tuhat myynnin parissa työskentelevää henkilöä.

Varaa tapaaminen

Testaa, ymmärrä ja kehitä

Testaamalla ja analysoimalla ymmärrät myyjien kehitys- ja koulutustarpeita ja johdat myyntiorganisaatiosi parempiin tuloksiin.

MINDA Sales -testi on psykometrinen kyselytyökalu, joka mittaa neljää myyntityössä menestymisen kannalta oleellista kompetenssia, joista Myynnin Pääoma koostuu:

EMPATIA

Empatia kuvastaa luontaisia sosiaalisia taipumuksia kontaktin rakentamiseen ja ylläpitämiseen muiden kanssa. Lisäksi empatia mittaa taipumusta sovittelevuuteen ja yhteistyöhakuisuuteen.

FOKUS

Fokus kuvastaa luontaista taipumusta tavoitehakuisuuteen, tavoitteessa pysymiseen ja ratkaisujen etsimiseen. Vahva fokus auttaa tunnistamaan niitä vipuja joilla kauppa kotiutetaan ja lisämyynti tehdään.

NÄLKÄ

Nälkä kuvastaa luontaista taipumusta aktiivisuuteen, tavoitteellisuuteen, rohkeuteen ja itsevarmuuteen. Nälkä näkyy myyntityössä toiminnan aktiivisuutena, vauhdikkuutena, kilpailuhenkisyytenä ja varmaotteisuutena.

SITKEYS

Sitkeys kuvastaa luontaista sinnikkyyttä, tunnollisuutta, suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. Korkea sinnikkyys näkyy myyntityössä täsmällisyytenä ja huolellisesti hoidettuina jälkitoimina.

Miltä raportti näyttää?

Tulokseksi saadaan jokaisen henkilökohtainen Myynnin Pääoma-profiili, josta voidaan tunnistaa jokaisen omat henkilökohtaiset vahvuudet ja kehittämisen kohteet myyjänä. Tulosten raportti on lyhyt, visuaalinen ja toimintaa ohjaava.

Lataa esimerkkiraportti

Haluatko kuulla lisää?

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa, jotta saavutat paremmat tulokset.

Varaa tapaaminen

Usein kysytyt kysymykset

MINDA Sales testi on luotu sinulle joka työskentelet asiakkaiden parissa, joko myynnissä tai asiakaspalvelussa ja haluat lisätä itsetuntemustasi.

Testi tutkii ihmisen persoonan kompetensseja ja niihin liittyviä piirteitä verrattuna muihin myyjiin. Tutkittavat piirteet ovat sellaisia, jotka myyjillä yleisesti korostuu.

Testi tutkii sinua vain myynnissä ja asiakaspalvelussa korostuvien piirteiden osalta. Nämä piirteet ovat osa persoonaasi, mutta eivät kuitenkaan kerro persoonallisuudestasi kokonaisuudessaan. Tarkoitus on tunnistaa omia luontaisia vahvuuksia sekä kehitettäviä asioita myynti- ja asiakastyöhön liittyvissä tilanteissa.

Testi perustuu tutkituimpaan ja arvostetuimpaan (Psykologit, tutkijat, HR-ammattilaiset) persoonallisuusteoriaan ja menetelmään, nimeltään BIG 5.

Ymmärtämällä persoonallisuuttasi paremmin, voit tunnistaa selkeämmin luontaiset tapasi vuorovaikuttaa ja ajatella myyntitilanteissa.

Testin tuloksena saatava Myynnin Pääoma -profiilisi auttaa ymmärtämään omat vahvuutesi, sekä mahdolliset kehitystarpeesi entistä paremmin. On hyvin mahdollista, että löydät myös uusia vahvuuksia itsestäsi.

Mitä enemmän ymmärrät itseäsi, sen paremmin voit ja osaat olla oma itsesi erilaisissa asiakaskohtaamisissa ja myyntitilanteissa.

Myyntiä tekevänä henkilönä

Tunnistat vahvuutesi ja saat selville kehittämiskohteesi. Voit näin vaikuttaa työsi kuormittavuuteen toimien useammin vahvuuksiesi kautta ja keskittyä kehittämään vain niitä asioita, joilla on vaikutusta.  Jos jokin vastausten osa-alue mietityttää, keskustele kollegojesi tai tuttaviesi kanssa tunnistavatko he sinut tuloksista. Monesti toinen henkilö voi vahvistaa tai tarkentaa testitulosta.

Ei-myyntiä tekevänä henkilönä

Monet työtehtävät sisältävät asiakaskohtaamisia ja vaikuttavat asiakaskokemukseen, vaikka sinua ei mitattaisikaan myynnillä. Tällöin on hyvä tuntea omat ominaisimmat tavat toimia vuorovaikutustilanteissa muiden ihmisten kanssa myös myynnin- ja asiakaspalvelun näkökulmasta.

Saat testin tehtyäsi sähköpostiisi henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan jolla pääset kirjautumaan MINDA-sivustollesi.  Sivustolta löydät vastaustesi perusteella luodun Myynnin Pääoma -profiilisi.

Myynnin Pääoma -profiilisi pitää sisällään pohjustuksen ja tärkeimmät tulkintaohjeet tulostesi lisäksi. Sivustolta, löydät myös lisää tulkintaohjeita ja vinkkejä.

Vastaa kysymyksiin, jotka sinulle esitetään testin tekovaiheessa, rehellisesti ja miettimättä liikaa sitä, miltä vastauksesi muiden mielestä vaikuttaisi. Liioittelemalla tai vähättelemällä vastauksesi saattavat vinoutua ja et saa oikeaa kuvaa itsestäsi myyjänä tai asiantuntijana. Yksittäisten kysymysten yksittäisiä vastauksia ei kukaan pääse lukemaan, joten voit vastata väittämiin juuri niin kuin oikeasti ajattelet.

Kyseessä ei ole arviointi, joten tässä kyselyssä et voi voittaa tai hävitä. Mitä rehellisempi olet, sen hyödyllisempi testi sinulle on.

Suurin riski on että et tunnista itseäsi testin tuloksista. Suurin syy sille taas on testin tekovaiheessa käytetty “yliajattelu” tai toisaalta huoleton vastausten näppäily. Eli kannattaa vastata kyselyn väittämiin rauhassa, mutta kuitenkin liikaa miettimättä. Usein ensimmäinen mieleen nouseva vastaus on lähimpänä juuri sitä, mitä oikeasti ajattelemme.

Kompetenssit (Empatia, Fokus, Nälkä ja Sitkeys) rakentuvat psykologian piirreteoriaan pohjautuvan ns. viiden faktorin eli Big Five -mallin ja niihin kuuluvien alapiirteiden yhdistelmistä. Mittari sisältää myös muutamia viiden faktorin mallin ulkopuolisia asteikkoja.

Näihin kuuluu kaksi motivaatiomittaria fokuksen ja nälän osalta, vastaajan esilläolevuutta (esilläolon tarve, sosiaalinen rohkeus, huomion keskipisteeksi hakeutuminen) mittaava asteikko, jolla on tutkitusti merkitystä myyntimenestyksen kannalta ja ns. sosiaalisen suotavuuden asteikko, joka mittaa vastattavan taipumusta pyrkiä antamaan itsestään suotuisa tai toivottu vaikutelma.

Lue lisää tietosuojaselosteesta.

To top