Asiakkaitamme

minda-referenssit-bookersgroup
minda-referenssit-mysafety
minda-referenssit-dista
minda-referenssit-somic
minda-referenssit-bestcaravan
Referenssit

”Minä olen vuosikausia toivonut testausmetodia, joka pystyisi ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden ja yhdistämään persoonallisuuden ja myyntitulokset. MINDA toimii tähän tarpeeseen helposti ja antaa korvaamatonta informaatioita siitä, mihin suuntaan myynnin johtamista tai rekrytointia pitää viedä.”

Mika Aittamäki

Rainmaker Group

minda-mika-aittamaki
riitta-arling-lahitapiola

”Olemme käyttäneet MINDAa myynnin rekrytoinnin ja esihenkilötyön työkaluna vajaan vuoden verran. MINDAn avulla meidän on ollut helpompi tunnistaa työntekijöiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita, sekä rakentaa tiimiä haluttuun suuntaan. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä tähänastiseen yhteistyöhömme.”

Riitta Ärling

Henkilöstöpäällikkö – LähiTapiola Keski-Suomi

”Mikko Niemelä otti meihin yhteyttä ja heidän tapansa toimia tuntui meille juuri sopivalta, joten yhteistyössä pääsimme kevyesti ja nopealla aikataululla alkuun. Myynnin rekry on tunnetusti haastavaa markkinoillamme eikä ”ihmelääkettä” oikeiden henkilöiden löytymiseen vielä ole löytynyt. Olinkin positiivisesti yllättynyt sillä saimme erittäin hyvää dataa MINDAn testien perusteella paitsi uusista hakijoista, niin myös jo meillä työskentelevistä myyjistä. MINDAn testit ovat olennainen osa myynnin rekrytointiprosessiamme ja olemme nähneet selkeän korrelaation testitulosten ja työssä suoriutumisen välillä. Jatkamme yhteistyötä mielellämme tulevaisuudessakin.”

Mikko Lehtinen

Myyntijohtaja – Tagomo Digital Oy Ltd

mikko-lehtinen-tagomo-digital
minda-tiina-appelgren

”Myyjän persoonallisuus näkyy jo myyntiprosessin alkuvaiheessa. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, millä tavoin myyjä kartoittaa asiakkaita ja valmistautuu tapaamiseen ja siten itse myyntityöhön.  Myyjän persoonallisuus saattaa jäädä useinkin vähälle huomiolle.
MINDAn avulla pääsimme uudessa tiimissä nopeasti näkemään myyjien persoonallisia ominaisuuksia yhdistettynä myyntilukuihin. Yksilövalmennuksen avulla pääsimme pureutumaan kohtiin, joita myyjä itse halusi muuttaa toiminnassaan.
MINDAn tuottaman datan avulla pääsimme myyjän henkiseen myynti-minään ja nopeammin entistä parempiin myyntituloksiin!”

Tiina Appelgren

Myyntijohtaja – LähiTapiola Vellamo

Olemme olleet MINDAn asiakkaita heidän alkuvaiheistaan saakka ja matka on ollut mielenkiintoinen. Myyjät ovat tunnetusti omanlaisia persoonia mutta miten persoonallisuuksien ymmärtämisen kautta myyjiä ja myyntiä voitaisiin kehittää? Tämä ulottuvuus MINDAssa kiinnosti meitä kovasti. Olemme MINDAn avulla saaneet täysin uudenlaista tietoa ja ymmärrystä myyjistä, joka on antanut myös uuden lähestymistavan yksilövalmennukseen sekä tiimien johtamiseen. Kehitystä on tapahtunut ja myyntitulokset ovat myös parantuneet. MINDAn avulla olemme saaneet myyntiin aivan uudenlaisen lähestymistavan ja olemme erittäin tyytyväisiä tähänastiseen yhteistyöhömme.

Johanna Abgottspon

Head of Sales & Customer Operations – mySafety Oy

Johanna Abgottspon
Minda referenssit Kim Ellonen

Ihmislähtöinen tiedolla johtaminen, sekä kehittäminen on tullut jäädäkseen. On erittäin tärkeää tunnistaa ja ymmärtää myyjien persoonallisuuksien eroavaisuudet ja niiden merkitys osana myynnin johtamista. MINDA on ensimmäinen työkalu, joka on pystynyt tuottamaan tällaisen ymmärryksen. MINDAn tuottama data, sekä heidän huippuasiantuntijat ovat antaneet meille uudenlaista tietoa ja osaamista entistä parempaan ja yksilöllisempään johtamiseen. Pystymme heidän avullansa tuottamaan yksilöllisempää valmennusta myyjillemme. Aloitimme pilotilla yhden myyntitiimimme kanssa ja tarkoituksenamme on laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa.

Kim Ellonen

Myyntijohtaja – Bookers Group Oy

”Olemme oppineet MINDAn avulla ymmärtämään myyjiemme luontaisen tavan toimia. Luontainen tapa toimia korostuu etenkin stressitilanteissa. Kun ymmärrämme itseämme ja luonteen piirteitämme paremmin, voimme lähteä kehittämään kunkin yksilön kaipaamia myynnissä tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja toimintatapoja. PK-yrityksen johdolle on erityisen tärkeää ymmärtää työntekijöidensä eri persoonallisuuksien erot ja ottaa tämä huomioon päivittäisessä tekemisessä ja henkilöiden tukemisessa.”

Minna Torkki

Myyntijohtaja – Somic Oy

Minna Torkki Somic Oy
Antti Seppälä

”MINDA tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia dataorientoituneen talon tekijäprofiilin määrittelemiseen. Yrityksen omien datalähteiden yhdistäminen MINDAn metodiikkaan ja työkaluun avartaa katsantokantoja. Onnistumisen ja työviihtyvyyden takana on monia subjektiivisia osa-alueita, joita koitamme parhaamme mukaan tukea. Se, että näitä osa-alueita tutkitaan datan ja MINDAn yhdistelmän kautta, auttaa tukemaan yksilöitä ja sitä kautta tiimejä heidän ohjaamisessaan ja johtamisessaan. Tarkoituksenamme on jatkossa monipuolistaa ja tarkentaa datamme avulla paitsi yksilön kehittämisen ja tukemisen kokonaisuuksia mutta myös löytää tiettyjä yhteneväisyyksiä sellaisten tekijäprofiilien löytämiseksi, jotka meillä löytävät todennäköisesti sweet spotinsa.”

Antti Seppälä

Co-founder – Dista Oy