Autamme kehittämään myyntisi suorituskykyä

Minda tarjoaa täysin uudenlaisen myynnin johtamisen toimintamallin, yhdistämällä ensimmäisenä sekä myyjien persoonallisuudet että yrityksen todellisen myyntidatan.

Tuloksena syntyy täysin ennennäkemätöntä tietoa ja ymmärrystä yrityksesi myynnin suorituskyvystä eli Myynnin Pääomasta.

Myynnin Pääoma koostuu myyjiesi myyntiin vaikuttavista kompetensseista ja persoonallisuuden piirteistä, sekä myyjäkohtaisista myyntituloksista.

Mindan avulla

Johdat myyjiäsi paremmin

Tiedät miten myyjiäsi tulee kehittää

Rekrytoit laadukkaammin

Ennustat myyntiäsi realistisemmin

Lopputuloksena kestävää myynnin suorituskykyä

MINDA Sales -arviointi

MINDA Sales -arvioinnilla selvitämme henkilökohtaisen myyjäprofiilisi, eli Myynnin Pääomasi. Tiedätkö mitkä ovat vahvuutesi myyjänä, tai mitä ominaisuuksia sinun tulisi kehittää? Tee arviointimme ja tiedät.  Saat tulokseksi selkeän ja visuaalisen raportin myynnin suorituskyvyn kehittämiseen.

MINDA Sales -arviointi on syntynyt pitkän kehitystyön tuloksena ja se pohjautuu laajasti maailmalla tunnettuun Big Fiveen.  Big Five on yksi yleisimmistä, tutkituimmista ja laajimmin hyväksytyistä ihmisen persoonallisuutta kuvaavista malleista.

Minda toimintamalli - Valikoidun myyntidatan lisääminen myynnin pääomaan ymmärryksen lisäämiseksi

MINDA Myynnin pääoma -analyysi

Mindan ainutlaatuinen Myynnin Pääoma-analyysi mittaa ja selvittää yrityksen myynnin suorituskyvyn.  Analyysissa yhdistyy arviointimenetelmämme, jolla tunnistamme myyjäkohtaisesti myyntiin vaikuttavat kompetenssit sekä persoonallisuuden piirteet. Yhdistämme tulokset myyjien myyntituloksiin ja saamme muodostettua yritykselle profiilit ihannemyyjästä niin myyjien yksilöllisen valmentamisen kuin uusien myyjien rekrytoimisen näkökulmasta.

Myynnin Pääoman tulokset puretaan huolellisesti asiantuntijoidemme toimesta sekä johdolle, esimiehille että myyjille luodaksemme pohjan kestävälle myynnin suorituskyvyn kehittämiselle.

MINDA Myynnin nykytila -analyysi

Myynnin nykytila-analyysi on yrityksille, jotka haluavat päästä kiinni yrityksensä myynnin suorituskyvyn haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kun yrityksessä on toteutettu MINDA Myynnin Pääoma -analyysi, saa sen tulokset yhdistettyä myynnin nykytila-analyysiin, jolloin saamme tuotettua teille arvokasta tietoa, miten myynnin suorituskykyä voisi parhaiten kehittää.

Myynnin nykytila-analyysissa haastattelemme myyntijohdon ja valikoimanne myyjät, jotta saamme kuvan niin myynnin systematiikasta, myyntiprosessista, sen katveikoista ja parannusmahdollisuuksista. Tuloksena saat raportin, miten myynnin suorituskykyä voi kehittää ja minkälaiset toimenpiteet tuottavat parhaan vasteen myynnin suorituskyvyn parantamisessa.

Valmennukset

Minda mahdollistaa järjestelmällisen kehityksen seurannan ja valmennuksen optimoinnin aina yrityksen kasvaessa tai kehittyessä.

Mindan valmennusverkostoon kuuluu Suomen huippumyyntivalmentajia ja –psykologeja, joista yritykselle valitaan asiantuntija, joka soveltuu parhaiten tarpeisiin yrityksen Myynnin Pääoman näkökulmasta.

Valmennus pohjautuu tunneälyyn ja Myynnin Pääomaan.  Hyödynnämme valmennuksessa myös digitaalisuutta sekä tekoälyä.

MINDA Sales Intelligence

MINDA SaaS on myyntijohdon seurantatyökalu Myynnin Pääoman kehittymiseen ja myyjien valmentamiseen. Se auttaa johtamaan myyjien osaamista tuottamalla yksilölliset myyjäkohtaiset polut myynnin suorituskyvyn kehittämiseen ja seuraamiseen.  Jatkuvassa käytössä työkaluun virkistetään kuukausittain tietoa yrityksen myynnistä, jolloin siitä pystyy seuraamaan myyjien kehitystä ja vastetta yksilöllisille valmennuksille.

MINDA SaaS on tehokas myyntijohdon apuri niin myyjien kehittämiseen kuin uusien rekrytointiin. Työkalu mahdollistaa myyjien kehittämisen kohti yrityksen ideaalimyyjäprofiilia ja tarjoaa vastaavasti rekrytointiin työkalun, jolla myyjäkandidaatteja voidaan testata ideaaliprofiilin näkökulmasta.

Yrityksen myynnin pääoman mukaisten, sopivimpien myyjien rekrytointi