Yhdistämme myynnin psykologian sekä yrityksesi myyntidatan

MINDA on ratkaisu, jonka avulla opit huomioimaan erilaiset myyjäpersoonat tulevaisuuden myynnin kehittämisessä ja johtamisessa.

Mindan avulla

Tiedät miten myyjiäsi tulee kehittää

Johdat myyjiäsi paremmin

Ennustat myyntiäsi realistisemmin

Rekrytoit laadukkaammin

MINDA sisältää huippuunsa kehitetyn ja vankan tieteellisen taustan omaavan myyjien persoonallisuustestin, teknologian, sekä tarvittavan asiantuntijaverkoston. MINDAn toimintaa ohjaa selkeä moduulirakenne, joka mukautuu kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.

MINDA Sales on testi, joka on kehitetty tunnistamaan myyntiin vaikuttavia persoonallisuuspiirteitä (empatia, fokus, nälkä ja sitkeys). Testin pohjana on pitkän kehitystyön tuloksena syntynyt MINDA-menetelmä, joka pohjautuu laajasti tunnettuun ja testattuun Big Five -persoonallisuusteoriaan. MINDA Sales -testin on tehnyt jo tuhannet myynnin parissa työskentelevät henkilöt.

Testin voi tehdä yksittäinen myyntiä tekevä henkilö tai vaikka kaikki yrityksesi myyjät. Testi antaa myös paljon henkilöille, jotka eivät varsinaisesti toimi myynnin parissa.

Testin tuloksena saadaan henkilökohtainen Myynnin Pääoma-profiili, mistä voidaan tunnistaa jokaisen henkilökohtaiset vahvuudet, sekä mahdolliset kehittämisen kohteet myyjänä.

Tulosten raportti on lyhyt, visuaalinen ja toimintaan ohjaava.

→ Tarkempaa tietoa testistä ja kuinka voit päästä sen tekemään löytyy täältä

→ Lataa tästä malliraportti

MINDAn vahvuus ja ainutlaatuisuus tulee esiin, kun yhdistämme yrityksesi myyjien testitulokset heidän myyntidataansa. 

Mitä jos pystyisimme muodostamaan yrityksesi ihannemyyjäprofiilin? Sen avulla ymmärtäisit minkälaisilla piirteillä ja ominaisuuksilla on merkitystä juuri sinun yrityksesi myynnissä ja saisit uudenlaista tietoa ja näkemystä siitä, miten ketäkin myyjää kannattaisi kehittää, jotta he myisivät enemmän ja paremmin. Tunnistaisit myös keissä myyjissä on potentiaalia parempaan. Tätä samaa tietoa voi tulevaisuudessa hyödyntää myös uusi myyjiä rekrytoidessa.

MINDA yhdistää testien tulokset sekä valitun myyntidatan ja muodostaa tästä yrityksesi ihannemyyjäprofiilin. Datojen yhdistelmästä syntyy myynnin johdolle suunnattu kattava ja selkä ”Myynnin Pääoma”-analyysi, josta selviää, millainen on yrityksesi ihannemyyjäprofiili, mitkä ovat yrityksesi myyjien kehityskohteet niin tiimi- kuin yksilötasolla, sekä millaisia myyjiä yrityksesi kannattaa tulevaisuudessa mahdollisesti rekrytoida. Analyysiin sisältyy myös yrityskohtaisesti aina räätälöity jatkotoimenpide-ehdotus.

Lopputulos on vaikuttava, selkeä ja toimintaan ohjaava.

MINDAn kokonaisuuteen kuuluu joukko asiantuntijoita, jotka auttavat ymmärtämään ja hyödyntämään MINDAsta saamiasi tuloksia.

MINDA-asiantuntijamme ovat monipuolisia osaajia eli valmentajia ja konsultteja, joilla on myös psykologista osaamista. Asiantuntijamme purkavat analyysin tarvittavalla tasolla sekä yrityksen johdolle, myynnin esimiesportaalle, että myös myyjille. Esimiehet perehdytetään etenkin ymmärtämään MINDA-menetelmää, jotta he osaisivat hyödyntää tulevaisuudessa tuloksia myyjiensä kehittämisessä ja johtamisessa. Tulokset on tärkeä käydä myös läpi myyntihenkilöstön kanssa, jotta jokainen osaa tulkita oman profiilinsa ja ymmärtää paremmin omat myyntiin liittyvät vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Analyysi- ja tulosten purkuvaiheen jälkeen emme jätä sinua yksin ”perävalotakuulla”. Jatkotoimenpide-ehdotuksemme sisältää tarkan suunnitelman siitä mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä. Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa  sekä johdon, esimiesten että myös myyjien valmennuksessa.

Tarjoamme asiakkaillemme myynnin jatkuvaan kehittämiseen ja johtamiseen älykkään järjestelmämme, jota kutsumme MINDA Sales Intelligence:ksi. 

MINDA SI mahdollistaa yrityksellesi täysin uuden tavan johtaa yrityksesi myyntiä. Kaiken pohjalla on analyysivaiheessa saadut tulokset, joista syntyy myyjiesi kehittämissuunnitelma sekä tiimi, että yksilötasolla. Näet tarkkaan mitä ominaisuuksia kenenkin myyjän kohdalla kannattaa kehittää ja pystyt seuraamaan myös kehittymistä.

MINDA SI tarjoaa myyjien rekrytointiin täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Kun olemme selvittäneet yrityksesi ihannemyyjäprofiilin, voit testata myyjäkandidaattejasi ja tunnistaa ovatko he juuri oikeanlaisia myyjiä yritykseesi. MINDA parantaa rekrytoinnin onnistumisprosenttia, sekä vähentää kalliiden virherekrytointien määrää.

MINDA SI-järjestelmään on tärkeää tuoda säännöllisin väliajoin uutta myyntidataa, jotta myynnin kehittymisen seuraaminen on mahdollista.

Miten MINDA voi auttaa juuri sinun yritystäsi? Tutustu esimerkkeihin:

Testi + (Experts)

Yritys, jossa on 1-4 myyntihenkilöä hyötyy parhaiten MINDAsta hankkimalla myyntihenkilöilleen testilisenssin MINDAn verkkokaupasta.  Tämän jälkeen henkilöt pääsevät vastaamaan MINDA Sales-testiimme sekä sen jälkeen näkemään tuloksensa eli Myynnin Pääoma-profiilin visuaalisessa ja selkeässä muodossa.  Saatavilla on myös kevyet tulkintaohjeet.  Näitä tulee lisää myös videon muodossa tulevaisuudessa. 

Jos testin tehneitä yrityksessänne on useampia niin silloin on mahdollista ja jopa suositeltavaa ostaa asiantuntijamme läpikäynti tuloksiin liittyen.  Vaihtoehtoja tähän on monia ja hinnoittelu on tapauskohtainen.  

Testi + (Data) + Experts

Tarjoamme pienille ja keskisuurille myyntiorganisaatioille uudenlaisen ja helpon tavan ja ratkaisun johtaa myyjiänsä paremmin kuin aiemmin.  Kaikki perustuu siihen että MINDA auttaa ymmärtämään paremmin myyjiä ja ennen kaikkea syitä sen takana miksi joku myy ja joku taas ei.

MINDAn jälkeen tiedät millainen on yrityksesi ihannemyyjäprofiilli, mihin suuntaan myyjiä pitäisi kehittää sekä myös millaisia myyjiä sinun kannattaisi rekrytoida jatkossa.

Tarjoamme MINDA-ratkaisun avaimet käteen periaatteella, sisältäen seuraavat elementit

  1. Tehdään myyjille MINDA Sales -testit
  2. Luodaan yrityskohtainen myynnin ihanneprofiii yhdistämällä tarvittava myyntidata(linkki dataan?) yrityksen myyjien testituloksiin
  3. MINDA järjestelmä (MINDA Sales Intelligence) tuottaa keräämästään datasta yrityskohtaisesti selkeän ja havainnollisen raportin eli Myynnin Pääoma-analyysin.  Myynnin Pääoma-analyysi sisältää aina yrityksen ihanneprofiilin, yritys- ja myyjäkohtaiset kehitysnäkymät, sekä treenisuunnitelmat.  Kaikki sama data on nähtävillä myös asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla järjestelmässä.
  4. Asiantuntijamme käy Myynnin Pääoma-analyysin läpi, perehdyttää esimiehet ymmärtämään MINDA-menetelmää ja sen tuottamia tuloksia.  Testien tulokset puretaan myös myyjille.
  5. Analyysin ja perehdytysten jälkeen käydään läpi yrityskohtainen jatkotoimenpide-ehdotus.   Jatkon ratkaisee asiakkaan tarve, sekä oma osaamistaso.  Mikäli haluat saada laatua rekrytointiin tulevaisuudessa ja/tai seurata myyjien kehittymistä suosittelemme MINDA SI:n jatkuvaa käyttöä.  Jos puolestaan koet että tarvitset apua MINDAn tulosten hyödyntämisessä myynnin ja liiketoiminnan kehittämisessä asiantuntijamme auttavat siinä mielellään.

Testi + Data + Experts + (MINDA SI)

Tarjoamme isommille myyntiorganisaatioille uudenlaisen, helpon ja systemaattisen tavan ja ratkaisun johtaa myyjiänsä tuloksekkaammin ja ihmislähtöisemmin kuin aiemmin. Kaikki perustuu siihen että MINDA auttaa ymmärtämään paremmin myyjiä ja ennenkaikkea syitä sen takana miksi joku myy ja joku taas ei.

MINDAn jälkeen tiedät millainen on yrityksesi ihannemyyjäprofiilli, mihin suuntaan myyjiä pitäisi kehittää sekä myös millaisia myyjiä sinun kannattaisi rekrytoida jatkossa.

Tarjoamme MINDA-ratkaisun avaimet käteen periaatteella, sisältäen seuraavat elementit

  1. Tehdään myyjille MINDA Sales -testit
  2. Luodaan yrityskohtainen myynnin ihanneprofiii yhdistämällä tarvittava myyntidata(linkki dataan?) yrityksen myyjien testituloksiin
  3. MINDA järjestelmä (MINDA Sales Intelligence) tuottaa keräämästään datasta yrityskohtaisesti selkeän ja havainnollisen raportin eli Myynnin Pääoma-analyysin.  Myynnin Pääoma-analyysi sisältää aina yrityksen ihanneprofiilin, yritys- ja myyjäkohtaiset kehitysnäkymät, sekä treenisuunnitelmat.  Kaikki sama data on nähtävillä myös asiakaskohtaisilla käyttäjätunnuksilla järjestelmässä.
  4. Asiantuntijamme käy Myynnin Pääoma-analyysin läpi, perehdyttää esimiehet ymmärtämään MINDA-menetelmää ja sen tuottamia tuloksia.  Testien tulokset puretaan myös myyjille.
  5. Analyysin ja perehdytysten jälkeen käydään läpi yrityskohtainen jatkotoimenpide-ehdotus.   Jatkon ratkaisee asiakkaan tarve, sekä oma osaamistaso.  Mikäli haluat saada laatua rekrytointiin tulevaisuudessa ja/tai seurata myyjien kehittymistä suosittelemme MINDA SI:n jatkuvaa käyttöä.  Jos puolestaan koet että tarvitset apua MINDAn tulosten hyödyntämisessä myynnin ja liiketoiminnan kehittämisessä asiantuntijamme auttavat siinä mielellään.