Myynnin Pääoma

Miksi Myynnin Pääoma?

Yrityksessä työskentelevät ihmiset ja heidän vahvuutensa ovat usein taloudellista pääomaa tärkeämpi strateginen voimavara yrityksen kehittämisessä.

Yrityksen kestävän kasvun ja menestyksen yhtenä kulmakivenä ovat huippuunsa hiottu myynti ja etenkin sen johtaminen nykyaikaisin keinoin. Kestävää myynnin suorituskykyä tavoittelevan yrityksen on huolehdittava taloudellisen pääomansa lisäksi myös myynnin pääomasta.

Myynnin Pääoma perustuu neljään tutkitusti tärkeimpään myyntiin vaikuttavaan tekijään ihmisessä:

Empatia

Fokus

Nälkä

Sitkeys

Tarkempi, ihmislähtöinen ja dataohjattu strateginen mittari

Myynnin Pääoma on kehittämämme uusi kaikille yrityksille soveltuva, ihmislähtöinen ja dataohjattu myynnin strateginen mittari. Se yhdistää yrityksen myynnin datan ja myyjistä tehtävän MINDA Sales-arvioinnin. Tämä yhdistelmä tekee Myynnin Pääomasta erinomaisen työkalun yritykselle tutkia myyntinsä tilaa, sillä se ottaa huomioon myös itse myyjät pelkkien myyntilukujen sijaan. Se tuo myynnin johtamiseen toisen, ihmislähtöisen ulottuvuuden, jota ei aikaisemmin ole voitu liittää myyntiin. Jokaisen yrityksen myynnin pääoma on juuri sille ominainen ja ainutlaatuinen, koska yrityksen liiketoiminta ja etenkin myyjät muodostavat aina erilaisen kokonaisuuden. Jokaisella myyjällä on näin oma henkilökohtainen myynnin pääoma suhteessa yritykseen.

Myynnin Pääoman avulla asiakasyritys pystyy ymmärtämään myyntinsä sen hetkisen tilan eli myyjien persoonalliset vahvuudet, kehittämiskohteet ja koko myynnin potentiaalin suhteessa myyntituloksiin.

Myyjien voimavarojen kehittäminen valmennuksen avulla

Myynnin Pääoma mahdollistaa esimerkiksi

Myyjien valmentamisen ihmislähtöisesti ja tuloksekkaasti

Oikeat rekrytoinnit

Myynnin ja sen pullonkaulojen ymmärryksen syventämisen

Myynnin ennustamisen