Myynnin Pääoma – Tarkempaa, ihmislähtöistä ja dataohjattua ymmärrystä myynnistä

Myynnin Pääoma on kaikille yrityksille soveltuva, ihmislähtöinen ja dataohjattu näkymä myynnistä. Se yhdistää myynnin datan ja myyjistä tehtävän MINDA Sales-arvioinnin. Tämä tekee Myynnin Pääomasta erinomaisen työkalun yritykselle tutkia, ymmärtää ja johtaa myyntiä.

Myynnin Pääoma perustuu neljään tutkitusti tärkeimpään myyntiin vaikuttavaan tekijään ihmisessä:

Empatia

Fokus

Nälkä

Sitkeys

Myynnin Pääoma mahdollistaa esimerkiksi

Myyjiesi valmentamisen ihmislähtöisesti ja tuloksekkaasti

Myyjiesi paremman johtamisen

Laadukkaamman rekrytoimisen

Myyntisi realistisemman ennustamisen

Tarkempi, ihmislähtöinen ja dataohjattu strateginen mittari

Myynnin Pääoma tuo myynnin johtamiseen uuden, ihmislähtöisen ulottuvuuden, jota ei aikaisemmin ole ollut hyödynnettävissä. Jokaisen yrityksen Myynnin Pääoma on juuri sille ominainen ja ainutlaatuinen, koska yrityksen liiketoiminta ja sen myyjät muodostavat aina yksilöllisen kokonaisuuden.

Jokaisella myyjällä on henkilökohtainen myynnin pääoman profiili suhteessa yritykseen. Persoonallisuus on ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus, joka on kullekin ihmiselle luonteenomainen ja melko pysyvä eri tilanteissa ja eri aikoina.

Motivaatio puolestaan on liikkeellepanevaa ja toimintaa suuntaavaa voimaa. Myynnin Pääoman profiili kuvaa siis myyjän luonteenomaista tapaa toimia ja suunnata toimintaa, jota hyödynnetään hänen myyntinsä kehittämisessä yksilökohtaisesti.

minda-logo

Myynnin Pääoman avulla asiakasyritys pystyy ymmärtämään myyntinsä sen hetkisen tilan eli myyjien persoonalliset vahvuudet sekä kehittämiskohteet myyntituloksiin yhdistettynä ja näin ennakoida myynnin mahdollisuuksia onnistua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.